Silver Spoon Rings

Modrwyau Llwy Arian

 

WebRings1IMG_1024WebBangles

Click to View                                                                                                                    Click to View

Silver spoon rings made from historically hallmarked antique and vintage Sterling or Britannia silver spoons, with some over 200 years old!

Handmade on the beautiful Isle of Anglesey, North Wales, UK by Anne Arkle who follows an old tradition which saw spoons rings used as Wedding Rings back in the 17th Century.

If you love history, tradition and one-off pieces you'll love Jaspersparkle.

***********************************************************************

Modrwyau llwy arian wedi'u gwneud o lwyau arian hynafol pur neu arian Britannia gyda dilysnod, gyda rhai dros 200 o flynyddoedd oed!

Maen nhw’n cael eu gwneud â llaw ar Ynys Môn yng Ngogledd Cymru gan Anne Arkle sy'n dilyn hen draddodiad pan arferai llwyau gael eu defnyddio fel Modrwyau Priodas yn ôl yn yr 17eg Ganrif.

Os ydych chi'n hoff o hanes, traddodiad a darnau unigryw byddwch wrth eich bodd â Jaspersparkle.

 

 

Our Next Event is:-

 

 

Please Click here for Further Dates:-

 

SBS_winners_badge                Facebook            Twitter            Instagram